De rechter loog, en de staat betaalt 250.000 euro

Rechtsstaat

Minimaal 250.000 euro, dat kost de zaak van rechter Westenberg. Hij betaalt het niet zelf, dat doet de overheid. Het bedrag loopt nog op.

Door onze redacteur Marcel Haenen

DEN HAAG. De Raad voor de Rechtspraak – lees de belastingbetaler – heeft sinds 2004 ruim een kwart miljoen euro uitgegeven aan advocatenkosten voor oud-rechter Hans Westenberg. De magistraat probeert al tien jaar tevergeefs in juridische procedures aan te tonen dat hij in 1994 niet heeft gebeld met advocaat Hugo Smit die bij zijn rechtbank een procedure voerde.

De Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan voor de gerechten, heeft een deel van de cijfers over de juridische kosten vrijgegeven nadat NRC Handelsblad met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om openbaarmaking verzocht.

In 2004 begon Westenberg een procedure tegen Smit, nadat deze advocaat van projectontwikkelaar Chipshol in een boek had verteld dat hij in 1994 door de toenmalige vicepresident van de Haagse rechtbank was gebeld. De rechter zou hem hebben laten weten dat hij beter met procederen kon stoppen omdat hij de zaak toch zou verliezen.

In 2009 oordeelde het Haagse gerechtshof dat Westenberg inderdaad had gebeld. Hierop begon Smit in 2010 een rechtszaak tegen Westenberg om schadevergoeding. Vorige week oordeelde de Amsterdamse rechtbank eveneens dat Westenberg „bewust onwaarheid” heeft gesproken.

In al die procedures liet Westenberg zich op kosten van de overheid verdedigen door landsadvocaat Arnold van Uchelen. De eerste procedure die eindigde voor het hof kostte de Raad 137.657 euro. De kosten van de laatste procedure wil de Raad niet verstrekken omdat de zaak nog loopt. „Uit de declaraties zou een bepaalde processtrategie van partijen kunnen worden afgeleid”, schrijft de Raad. Maar uit de duur en het verloop van die rechtszaak – waarin tientallen getuigen werden verhoord – valt af te leiden dat de kosten minimaal zo hoog zijn als in de eerste procedure.

Smit eist nu 3,7 miljoen euro schadevergoeding van Westenberg omdat zijn carrière door ruzie met de rechterlijke macht is beschadigd, zegt hij. De rechtbank zal binnenkort bepalen waar Smit recht op heeft. Volgens Van Uchelen komt ook die schadeclaim voor rekening van de Staat. „Dat is afgesproken bij de pensionering van Westenberg.”

In de overeenkomst die Westenberg in 2004 met de Raad sloot, staat dat de Raad voor de Rechtspraak Westenberg „vrijwaart voor alle verdere aanspraken van Smit voor zover ze in rechtstreeks verband staan met de door Westenberg tegen hen gevoerde procedures”. De Raad betwist dat hij ook de claim moeten betalen. „De overeenkomst met Westenberg was geen vrijbrief onwaarheden te spreken.”

Westenberg laat weten niet „via de media” over deze zaak te willen spreken.

‘Liegende rechter’ Totale kosten procedure

250.000

euro kostte de landsadvocaat al

3,7

miljoen euro bedraagt de schadeclaim van advocaat Smit

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates