De Wereld Draait Door 20 april 2011


Peter Poot is de zoon van Jan Poot. Deze kocht, in zijn hoedanigheid van projectontwikkelaar eind jaren tachtig zijn eerste stukjes grond rond luchthaven Schiphol. Hij betaalde er weinig voor en hoopte er later mee te cashen, als hij de weilanden tot ontwikkeling zou brengen. Dat laatste gebeurde zelden. Al meer dan vijftien jaar is de familie Poot verwikkeld in een juridisch gevecht met de overheid om hun gronden in ontwikkeling te kunnen nemen.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates