Extreem laag bod Schiphol leidt tot einde geheim overleg met Chipshol

perssupport.nl.15 januari 2012

Jan Poot Chipshol

Schiphol-Rijk, 15 januari 2012 - Pogingen van gebiedsontwikkelaar Chipshol om tot een akkoord met Schiphol te komen zijn mislukt. Twee jaar geleden meldde jurist Peter Wakkie zich namens de luchthaven bij Chipshol. Hij stelde te zijn gemandateerd om een regeling te treffen. Chipshol-oprichter Jan Poot toonde zich bereid tot onderhandelen. Hij sprak met Wakkie en Schiphol-CEO Jos Nijhuis. Toen onlangs bleek dat Schiphol twee Chipshol-locaties ver onder de marktprijs wenste te kopen, was voor Poot de maat vol. Hij voelt zich bedrogen en stelt dat Schiphol nooit de intentie heeft gehad om eerlijk zaken te doen.

Toen Wakkie zich namens Schiphol bij Chipshol meldde, gaf hij desgevraagd aan de geheime onderhandelingen met een duidelijk mandaat in te gaan. De inzet van Jan Poot was tweeledig. Hij wilde compensatie-afspraken maken over grond die hij mede door toedoen van Schiphol kwijtraakte en/of niet mocht ontwikkelen. Maar vooral wilde Poot een regeling treffen voor het samen met de luchthaven realiseren van gebiedsontwikkeling in de Schiphol-regio.

De gesprekken verliepen aanvankelijk in een goede sfeer. Ze gingen mede over het Groenenberg-terrein (35 hectare) van Chipshol naast de Aalsmeerbaan en de Pruissen-locatie (15 hectare) op Schiphol-Rijk. Beide terreinen kon Chipshol door toedoen van de luchthaven nooit ontwikkelen. Voor het Groenenberg-terrein bood Schiphol tijdens de besprekingen 16 mln euro plus 10 mln euro schadevergoeding.

Jan Poot is verbijsterd door dit niet serieus te nemen bod: "Alleen al onze schade wegens stelselmatige tegenwerking door Schiphol bij de ontwikkeling van ons Groenenberg-terrein is door externe deskundigen becijferd op minstens 100 mln euro. En voor de grond bood een partij onlangs bijna 60 mln euro. Het bod van Schiphol beantwoordt dus in de verste verte niet aan de werkelijke waarde van het terrein." Ook voor de Pruissen-locatie kwam Schiphol met een extreem lage bieding. Aan de suggestie van Poot om inzake gebiedsontwikkeling rond de luchthaven elkaar niet langer te bestrijden maar juist samen te werken is volgens hem door Schiphol volledig voorbij gegaan.

Poot (87) ervaart de handelwijze van de luchthaven als een regelrechte belediging. Volgens hem hebben Nijhuis en Wakkie zich willens en wetens bezondigd aan een vertragingstactiek en hem twee jaar lang aan het lijntje gehouden. Overigens betwijfelt Poot zeer of Wakkie en Nijhuis daadwerkelijk een mandaat hadden. Hij veronderstelt dat zij van Staatswege zijn overruled, mede vanwege de door Chipshol ontketende Kalbfleisch/Westenberg-affaire.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates