Kreten van ongeloof en verbijstering: weer rechter in verlegenheid

Douwe Ruitinga
Douwe Ruitinga

Trouw_Schipholwanbeleid.nl 1 juli 2011

Kreten van ongeloof en verbijstering: weer rechter in verlegenheid, affaire-Chipshol dijt uit (uit: Trouw)

01-07-2011 - Er was opwinding in de rechtszaal en uit het Chipshol-kamp klonk een kreet van ongeloof en verbijstering. Opnieuw bracht het uitdijende corruptieschandaal rond dure grond bij Schiphol een rechter ernstig in verlegenheid.

Het getuigenverhoor van de Haarlemse rechter Douwe Ruitinga, gisteren voor het gerechtshof in Amsterdam, kende al een opmerkelijke opening. Hij ervoer het als gewoon dat hij december 2006, zonder enige vooraankondiging, in het 'in'-postbakje in zijn werkkamer de ordners zag opgestapeld over de 'grondoorlog' tussen gebiedsontwikkelaar Chipshol en Luchthaven Schiphol.

"Ik was even naar de griffie geweest en toen ik terugkwam lag het dossier er. Met een briefje dat ik de zaak verder moest doen", zei Ruitinga, die aangaf dat hij tot dat moment geen kennis droeg van de Chipshol-affaire. De rechter informeerde intern verder niet naar het hoe en waarom. "Ik stond er helemaal blanco in. Deze gang van zaken was in Haarlem te doen gebruikelijk. Alleen als je bezwaren had om een bepaalde zaak te doen, maakte je die kenbaar. Dat was niet aan de orde".

Ruitinga nam destijds in Haarlem de civiele zaak over van collega Nol Monster. Ook de twee bijrechters van Monster verdwenen in dezelfde periode van het toneel. De roulaties, of vervangingen, waren opmerkelijk omdat de vertrekkende rechters na eerdere beslissingen alleen nog maar de hoogte moesten vaststellen van het schadebedrag dat Schiphol aan Chipshol was verschuldigd. Onder nieuw voorzitterschap van Ruitinga werd Jan en Peter Poot van Chipshol zestien miljoen euro toegekend, ruim tachtig miljoen minder dan zij vorderden.

Eén naam was Ruitinga veelvuldig opgevallen, toen hij december 2006 het Chipshol-dossier doorbladerde. Dat was die van een zekere Groenenberg, die in de (naaste) omgeving van Schiphol land kocht, en verkocht, en uiteindelijk speelbal werd van veel grotere machten rond de luchthaven. "Ik heb kort voor nieuwjaar 2007 aan ons sectorhoofd gemeld dat mijn ouders tot begin 1970 grond hebben verpacht aan Groenenberg", zei Ruitinga gisteren plompverloren tegen de rechter-commissaris.

"Ik heb een afweging gemaakt en kwam tot de conclusie dat ik de zaak Chipshol toch kon doen. Ik kende persoonlijk niemand van de familie Groenenberg en in de procedure over de hoogte van het schadebedrag was Groenenberg geen partij".

De ouders van Ruitinga verkochten rond 1970 hun vijftig hectare grond voor één miljoen gulden aan Groenenberg. Toen op 15 januari 2007 de eerste zitting onder Ruitinga plaatvond, lichtte hij de betrokken partijen Schiphol en Chipshol niet in.

Als ik dat had geweten, zou ik bezwaar hebben gemaakt tegen hem, reageerde Peter Poot van de gebiedsontwikkelaar op de onthulling.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates