Chipshol hoopt 'vriendjespolitiek' van rechters bloot te leggen

29 december 2010, 8:30 uur | FD.nl

Door: Anne de Groot

FD.nl, 29 december 2010 Origineel

Chipshol zet zijn rechtszaak tegen de Staat voort. De eigenaren van het bedrijf, vader Jan en zoon Peter Poot, hebben de rechtbank verzocht vleesmiljonair en veroordeeld fraudeur Eddy de Kroes als getuige op te roepen.

Ook willen ze hun voormalige advocaat Roland Gerritsen en de broer van hun overleden zakenpartner Harry van Andel oproepen.

Deze nieuwe ronde in het megagetuigenverhoor dient één doel: aantonen dat zij de zeggenschap over hun bedrijf verloren hebben door vriendjespolitiek binnen de rechterlijke macht. Vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg zou begin jaren negentig bewust zeggenschap over Chipshol hebben toegekend aan Harry van Andel. Poot vermoedt dat Westenberg dit heeft gedaan op verzoek van zijn toenmalige collega-rechter en huidig NMa-voorman Pieter Kalbfleisch, die in zijn studententijd bij het corps heeft gezeten met de broers Van Andel.

Warme banden

Vooral via Eddy de Kroes, de Haagse societyfiguur die miljoenen vergaarde met vleeshandel en in de jaren tachtig tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens fraude, hoopt de familie Poot aan te tonen dat er warme banden bestonden tussen Kalbfleisch en Harry van Andel. Die twee zouden namelijk begin jaren negentig, vlak vóór de rechtszaak over de zeggenschap over Chipshol, in bijzijn van De Kroes een vergadering hebben gehad over mogelijke investeringen in de grond rond Schiphol.

Als het verhoor de familie Poot genoeg oplevert, zullen ze een miljoenenclaim indienen bij de Staat als werkgever van rechter Hans Westenberg.

Moderne steden

Jan Poot begon Chipshol in 1986. Hij verzamelde 600 hectare grond rond Schiphol door die voor een paar gulden per vierkante meter van boeren te kopen. Poot wilde daar onder de rook van Schiphol moderne steden bouwen. Nu, ruim 24 jaar later, blijkt er weinig van terechtgekomen.

Ruim de helft van de grond werd tegen zijn wens in verkocht toen Van Andel in 1996 zeggenschap kreeg over Chipshol. Nadat de beslissing van Westenberg een paar jaar later in hoger beroep was teruggedraaid, hield de familie Poot 150 hectare over.

Stelselmatige tegenwerking

Maar ook op die grond zijn geen moderne steden verrezen. Volgens Poot omdat zij stelselmatig zijn tegengewerkt door beleidsmakers en overheidsinstanties. Inmiddels hebben ze de afgelopen jaren talloze rechtszaken aangespannen tegen onder meer Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie. In totaal gaven ze de afgelopen jaren ruim € 11 mln uit aan advocaatkosten.

'Schadeclaims zijn onze corebusiness', zegt Peter Poot aan de vooravond van de tweede ronde van het megagetuigenverhoor tegen de Staat. 'Zolang we onze grond niet kunnen bebouwen, gaan we door met procederen.'

Harde ontkenningen

Om hun laatste claim tegen de Staat te onderbouwen hoorden ze de afgelopen twee maanden al een parade van hooggeplaatsten uit de rechterlijke macht en advocatuur. Onder meer Bert van Delden, de oud-president van de Haagse rechtbank, Kalbfleisch en Westenberg werden aan de tand gevoeld.

Het leverde de familie Poot vooral harde ontkenningen op. Geen van de getuigen verklaarde iets te weten van een bewuste benadeling van Chipshol door de rechterlijke macht.

Vriendschapsbanden

Maar hoewel de getuigenverklaringen geen direct bewijs opleveren van bewuste benadeling, legden ze wél bijzondere onderlinge vriendschapsbanden bloot, zo bleek tijdens de zitting. De Haagse rechters blijken via collegiale, zakelijke of vriendschapsbanden een stuk dichter betrokken te zijn bij de zakelijke belangen rond Schiphol dan Poot aanvankelijk dacht.

Zo ontkende Kalbfleisch stellig een vriendje te hebben willen helpen, maar bevestigde hij begin jaren negentig via een bijbaan als commissaris bij Vomar betrokken te zijn geweest bij het verwerven van belangen in Chipshol. Over die banden wil de familie Poot meer duidelijkheid verkrijgen in de tweede ronde van het getuigenverhoor.

Rechterlijke macht

Ook hiervan verwacht Peter Poot niet dat Chipshol direct zijn claims bewezen krijgt. 'Daarvoor moeten we nog een paar jaar verder procederen. Maar dat doet er niet toe', zegt hij.

Hij heeft namelijk nog één ander belang: misstanden binnen de rechterlijke macht aan de kaak stellen. 'Mochten rechters hun zakelijke belangen laten meespelen in beslissingen, dan hebben wij het recht om dat boven water te halen. Koste wat het kost

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates