Magistratuur laat oud-collega Westenberg hard vallen wegens onacceptabel gedrag

NRC, 8 december 2010 Origineel


De rechtbank Den Haag en de Raad voor de Rechtspraak leveren vandaag zeer scherpe kritiek op een oud-collega, rechter Hans Westenberg: Als de man nog in dienst was geweest zou hij disciplinair zijn bestraft. Hij heeft  ‘volstrekt in strijd gehandeld’ met de taakopvatting van een rechter. En dat was ‘schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak’.

Lees hier de verklaring die beide instanties vanochtend gezamenlijk uitgaven. Westenberg blijkt in zijn actieve loopbaan als rechter via een eigen bedrijfje in het geheim te hebben bijverdiend als juridisch adviseur. Met deze verbazingwekkende mededeling kwam Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA), overigens al eind november toen hij werd verhoord in de zaak Chipshol. De NMA baas was tot 2003 zelf rechter in Den Haag, vanaf 2001 zelfs waarnemend president. Als NMA voorzitter blijkt hij zijn oud collega Westenberg om zakelijk advies te hebben gevraagd in een zaak tegen de firma Accell die de NMA had verloren, maar waar NMA hoger beroep tegen had ingesteld. Blijkens de stukken waarop het Radio 1 journaal beslag wist te leggen vroeg de NMA in 2007 aan Westenberg of het zinvol is dat hoger beroep door te zetten.

Uit de ijzige verklaring van de Raad en de Haagse rechtbank vanochtend blijkt dat “het beroepsmatig juridisch advies geven voor rechters verboden is en het (incidenteel) optreden als bezoldigd juridisch adviseur ongewenst.” Dat dit advies bovendien “betrekking had op en de beoordeling inhield van een vonnis van een collega-rechter in de Haagse rechtbank” rekenen de Raad en de Rechtbank Den Haag Westenberg zwaar aan.

Over oud-leidinggevend collega Kalbfleisch, die deze ernstig normoverschrijding uitlokte, zegt de verklaring niets. Maar ook die kan zijn oren gewassen achten, nu Westenberg te horen krijgt dat hij nooit toestemming voor zo’n advies had gekregen van de (toenmalige) leiding van de rechtbank. Sterker: was het de opvolger van Kalbfleisch als president van de rechtbank ter ore gekomen dat één van zijn rechters zoiets had uitgehaald dan was een disciplinaire maatregel overwogen. Ook Kalbfleisch, die in totaal 17 jaar fulltime rechter was, was dus als NMA voorzitter ‘vergeten’ dat rechters zoiets niet mogen. Over de zaak Westenberg zelf is eerder op dit blog hier geschreven, onder de kop ‘zaak Westenberg begint aan de rechterlijke macht zelf te knagen’. Dat is nu dus gebeurd.

De juridische gevolgen van deze uitzonderlijke publieke oorvijg voor Westenberg (en Kalbfleisch) en de zaak waarin de NMA voorzitter werd verhoord zijn nog ongewis. Maar dat de geloofwaardigheid en de integriteit van beiden hierdoor leden is evident. De zaak Chipshol rust onder meer op de stelling dat Kalbfleisch binnen de rechtbank zijn invloed zou hebben aangewend om ‘zijn vriend’ Westenberg over het proces te laten presideren. Chipshol vermoedt een samenzwering, die tot nu toe steeds met klem door de rechterlijke macht is ontkend.  Bij het verhoor zei Kalbfleisch volgens het Financieele Dagblad: “Wij zijn goede collega’s geweest, maar er was geen speciale vriendschap”. Hij zei één keer bij Westenberg op een ‘house warming party’ te zijn geweest en Westenberg één of twee keer bij hem. De brief uit 2007 waarin Kalbfleisch zijn voormalige collega de betaalde adviesopdracht geeft is in ieder geval persoonlijk van toon. De aanhef is ‘Beste Hans’ en de signatuur ‘Ontvang mijn hartelijke groeten van huis tot huis’.

Wat vindt u: mag een oud-rechter in een nieuwe rol als publiek toezichthouder een rechter opdracht verlenen voor juridisch advies over een vonnis van de eigen rechtbank?

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates