'Advies Westenberg aan NMa niet acceptabel'

De Telegraaf, 8 december 2010 Origineel

DEN HAAG -  Voormalig rechter Hans Westenberg is in 2007 buiten zijn boekje gegaan met het geven van een juridisch advies aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dat stellen de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbank in Den Haag. Westenberg heeft volgens de instanties met zijn handelen het aanzien van de rechtspraak geschaad.

Westenberg, oud-vicepresident van de Haagse rechtbank, lag al onder vuur om zijn optreden in een zaak die hij onder zich had over grond rond Schiphol. Projectontwikkelaar Chipshol stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het bedrijf vindt dat Westenberg in het proces partijdig is geweest.

Chipshol wil een schadeprocedure starten tegen Westenberg en de Staat. De afgelopen maand werden daartoe op verzoek van Chipshol verschillende (oud-)rechters, onder wie Westenberg en Pieter Kalbfleisch, gehoord als getuigen.

Kalbfleisch, topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), vertelde vorige maand over de advieskwestie tijdens zijn verhoor voor de rechter-commissaris in Utrecht. Westenberg had hem tegen betaling advies gegeven op verzoek van de raad van bestuur van de NMa. Het advies had naar nu blijkt betrekking op een vonnis van de Haagse rechtbank van 7 februari 2007 rond de Staat en Accell.

Bij zowel de Raad als de rechtbank was niets bekend over het verzoek om advies en de inhoud ervan, zo stellen zij. Als Westenberg de rechtbank van tevoren had geraadpleegd, zou het geven van het advies „zeker niet acceptabel” zijn geweest, aldus de Raad. Het optreden van Westenberg zou achteraf hebben geleid tot onderzoek naar de mogelijkheid hem een disciplinaire maatregel op te leggen als hij nog in dienst van de rechtbank was geweest.

Nu rest de Raad niets anders dan zich te distantiëren van het handelen van Westenberg. De Raad meldde vorige maand al dat het zeer ongewenst is dat een rechter tegen betaling optreedt als juridisch adviseur voor een partij.

Westenberg en Kalbfleisch waren in het verleden collega's bij de rechtbank in Den Haag. Westenberg ging enkele jaren geleden met vervroegd pensioen nadat het gerechtshof bewezen achtte dat in een zaak van Chipshol telefoongesprekken tussen Westenberg en advocaten hadden plaatsgevonden. Westenberg heeft dit altijd ontkend.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates