Verhoren Chipshol-zaak

Westenberg heeft ‘écht niet gebeld’

depers.nl, 5 november 2010 Origineel

Door: Mathijs Rotteveel
Gepubliceerd: donderdag 4 november 2010 23:42
Update: vrijdag 5 november 2010 00:57

Oud-rechter Hans Westenberg was veel vergeten, maar één ding wist hij gisteren in de rechtbank zeker: hij had nooit, maar dan ook nooit, met advocaat Hugo Smit gebeld.

Of Westenberg wel of niet met Smit heeft gebeld, is van groot belang voor Smits cliënten: vader Jan Poot, zijn zoon Peter en hun bedrijf Chipshol. Zij betichten Westenberg van partijdigheid in een slepende rechtszaak tegen oud-zakenpartner Jan van Andel. Van Andel en Chipshol maakten beiden aanspraak op 600 hectare waardevolle grond rond Schiphol. Chipshol verloor de rechtszaak en een groot gedeelte van de grond, wat hen miljoenen zou hebben gekost. Rechter Westenberg zou ­­– via collega-rechter Pieter Kalbfleisch – door Jan van Andel zijn gevraagd deze rechtszaak te leiden en de familie Poot te benadelen. Volgens Chipshol-advocaat Smit heeft Westenberg ingestemd en deinsde hij er daarbij niet voor terug om hem ook nog te bedreigen. Westenberg beweert precies het tegenovergestelde. Hoe hij dat nog zo zeker weet? ‘Omdat ik zeker weet dat ik niet gebeld heb. Ik blijf erbij dat mijn secretaresse heeft gebeld.’

Goede vrienden

Westenberg ontkende niet dat hij collega Kalbfleisch goed kende. Goede vrienden waren ze echter niet geweest. Eén keertje was hij op zijn verjaarsfeestje geweest, verder kwam hij er niet over de vloer. Dat hij advocaat Smit tijdens de rechtszaak te weinig spreektijd zou hebben gegeven, kwam hem ook niet bekend voor.

En als Westenberg zich in deze rechtszaak niet correct opgesteld zou hebben, dan had rechtbank-president Van Delden hem toch wel van de Chipshol-zaak afgehaald? De advocaten van vader en zoon Poot betwijfelen of dat überhaupt kan. We horen er snel meer over als ook Van Delden voor de rechter moet verschijnen.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates