De Westenberg-verhoren beginnen

Weblog Radio 1 Journaal, 4 november 2010 Origineel

4-11-2010 5:00

GERECHTSHOF-GRONINGEN-ZITTTING-HAMER
5 Rechters en twee advocaten staan deze maand onder ede voor de rechtbank Utrecht. Zij worden in een civiele procedure gehoord over hun optreden in de Chipsholzaak. Voormalig vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg bijt donderdag het spits af. Chipshol wil via de verhoren onderzoeken of hij en ook 4 andere rechters en 2 advocaten op de achtergrond een (partijdige) rol hebben gespeeld om te voorkomen dat Chipshol als vastgoedontwikkelaar een belangrijke positie zou krijgen rond Schiphol.

Chipshol probeerde in de jaren ’90 rondom Schiphol een gebied van 1500 hectare in handen te krijgen. Daarop wilde het hightech bedrijven- en woonparken ontwikkelen. De droom was om Schiphol op te stoten in de vaart der volkeren en een nummer 1 positie in Europa te verwerven. Maar toen Chipshol ongeveer 600 hectare in bezit had ging het mis. Een zakenpartner wilde opeens op korte termijn winst halen en trok de stekker eruit. En het bedrijf stuitte op de belangen van Schiphol dat via de Staat als grootste aandeelhouder Chipshol via allerlei procedures tot een halt bracht. Van de 600 hectare die Chipshol in bezit had zijn er nu nog 150 over.

De neergang begon in 1996 toen rechter Hans Westenberg in een kortgedingvonnis Chipshol in het ongelijk stelde. Directeur Peter Poot van Chipshol noemt die uitspraak een “doodvonnis”. Volgens Poot is “een kortgeding een voorlopige voorziening waarbij het vonnis geen absoluut en definitief karakter mag hebben. Dit vonnis had dat wel.” Tijdens de procedure gebeurde er rare dingen. Westenberg belde met de advocaten en hij gedroeg zich volgens aanwezigen voor een rechter ronduit onbeschoft en partijdig. Hij liet de advocaat van Chipshol niet uitpraten en dwong deze advocaat zijn pleidooi in te korten. Daarover deed Chipshol klacht bij de baas van Westenberg, toenmalig president van de Haagse rechtbank Bert van Delden (later de eerste voorzitter van de Raad voor de rechtspraak). Ook Van Delden zal als getuige worden gehoord.

Een andere belangrijke getuige is Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Ook hij was in de jaren 90 verbonden als vicepresident aan de rechtbank Den Haag. Volgens een anonieme brief die ook wordt geciteerd in de beschikking van de rechtbank Utrecht tot verhoor van de rechters, zou Kalbfleisch zakelijke banden hebben gehad met tegenstanders van Chipshol. De andere twee rechters die moeten getuigen zijn Ernst Numann van de Hoge Raad (toenmalig persrechter Den Haag) en Van der Windt (kantonrechter in Delft).

Uit de verhoren moet blijken of deze Haagse rechters partijdig zijn geweest en ervoor hebben gezorgd dat de rechtszaken in het nadeel van Chipshol uitvielen. De verklaringen van de getuigen kunnen dan gebruikt worden in een bodemprocedure waarin Chipshol een schade claimt van de Staat. “Chipshol is tegen wil en dank een claimbedrijf geworden in plaats van een projectontwikkelaar”, aldus Peter Poot. Het bedrijf heeft inmiddels laten weten dat het bij voldoende bewijs een miljardenclaim zal indienen tegen de Staat.

Tags: , , ,


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates