Chipshol-affaire raakt rechters

FD.nl, 4 november 2010

Jan en Peter Poot

4 november 2010, 8:50 uur | FD.nl
Door: Anne de Groot

Een reeks van hooggeplaatsten uit de rechterlijke macht, ambtenarij en advocatuur zal de komende maand als getuige onder ede worden gehoord over hun rol in de zaak die ook bekend is komen te staan als die van de 'liegende rechter'.

Voormalig vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg zal vanochtend bij de rechtbank in Utrecht als eerste door de rechter-commissaris aan de tand worden gevoeld over zijn rol in de Chipshol-zaak.

Twintig jaar geleden

Het is het zoveelste hoofdstuk in een zaak die al decennia speelt. Het verhaal van de Chipshol-affaire begint bijna twintig jaar geleden, begin jaren negentig. Hoofdrolspelers zijn vader en zoon Jan en Peter Poot, eigenaren van gebiedsontwikkelingsbedrijf Chipshol, dat kostbare bouwgrond rond Schiphol bezat. In 1994 verloor vader Jan Poot een rechtszaak tegen minderheidsaandeelhouder Harry van Andel. Na het voor hen nadelige vonnis moest de familie Poot een aanzienlijk deel van de zeggenschap in Chipshol afstaan aan hun aandeelhouder Van Andel.

De rechter die de Chipshol-procedure van het eerste uur behandelde, was toenmalig vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg. Het vonnis van Westenberg werd een paar jaar later in hoger beroep onderuitgehaald, maar Van Andel had toen al een deel van de grond van Chipshol verkocht.

Rechter Westenberg altijd verdacht

De familie Poot heeft rechter Westenberg er altijd van verdacht partijdig te zijn geweest, en zegt bij de behandeling van de rechtszaak bewuste door hem te zijn benadeeld. De familie vermoedt onder meer dat Westenberg is beïnvloed door zijn collega-rechter bij de Haagse rechtbank, Pieter Kalbfleisch, die inmiddels voorzitter is van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. Volgens de familie Poot was Kalbfleisch bevriend met de Van Andels, en heeft hij zijn collega Westenberg aangespoord om zijn vrienden te helpen.

Dit vermoeden van de familie Poot wordt versterkt door het feit dat in een van de vele rechtszaken die volgden op de Chipshol-affaire, vast is komen te staan dat Westenberg gelogen heeft over een telefoontje naar Hugo Smit, de toenmalige advocaat van de familie Poot.

Advocaat Smit meldde in een boek van journalist Micha Kat in 2004 dat hij voor de zitting een telefoontje kreeg van Westenberg. Volgens Smit voelde hij zich door het telefoontje bedreigd en bleek de rechter duidelijk aan de kant te staan van Van Andel. Westenberg ontkende en spande een rechtszaak aan tegen Smit en Kat. De advocaat en de journalist beschadigden zijn integriteit als rechter, vond Westenberg. In de lange rechtszaak werd uiteindelijk bewezen dat Westenberg wel had gebeld met Smit. Deze zaak leverde Westenberg in de media de bijnaam 'de liegende rechter' op.

Miljoenenclaim

Advocaat Smit heeft begin dit jaar - ruim vijftien jaar na de eerste rechtszaak - een miljoenenclaim ingediend tegen de rechter. Westenberg heeft er volgens Smit voor gezorgd dat zijn advocatencarrière schade heeft opgelopen.

Ook de familie Poot heeft niet stilgezeten de afgelopen decennia. Vader en zoon Poot deden aangifte tegen Westenberg bij de Rijksrecherche, die een strafrechtelijk onderzoek startte wegens meineed, valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie van Westenberg. Ze spanden verschillende rechtszaken aan tegen partijen die betrokken waren bij het geschil om de vliegveldgrond, waaronder de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en Schiphol zelf. Inmiddels heeft de familie Poot in een groot deel van deze zaken gelijk gekregen.

Getuige

Nu hopen vader en zoon Poot binnenkort een miljoenenclaim in te dienen tegen de Nederlandse Staat, als werkgever van rechter Westenberg. Daarvoor moeten zij bewijzen dat de rechter hen bewust heeft benadeeld.

Vandaag maakt de familie Poot daar een begin mee door Hans Westenberg als getuige te ondervragen. Deze maand nog volgen onder anderen NMa-voorman Pieter Kalbfleisch, voormalig president van de Haagse rechtbank Bert van Delden, Stibbe-advocaat Tim de Greve, Raad van State-lid Niels Koeman en Ernst Numann, persraadsheer bij de Hoge Raad.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates