Oud-rechter Westenberg gehoord in zaak Chipshol

Trouw, 21 april 2010

(Novum) - Oud-rechter Hans Westenberg, vier andere rechters en twee advocaten worden als getuige gehoord in een zaak die door gebiedsontwikkelaar Chipshol is aangespannen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald.

Chipshol vermoedt dat Westenberg partijdig was in de Chipshol-zaak. Die draait om het Groenenbergterrein, een lap grond bij de Aalsmeerbaan die Chipshol van Schiphol had gekocht. Sindsdien zou de projectontwikkelaar stelselmatig zijn tegengewerkt door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de staat. Schiphol zou het bedrijf in de weg hebben gelegen uit vrees dat uitbreiding van Chipshol een eventuele uitbreiding van Schiphol dwarsboomt.

Met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland bereikte Chipshol in 2007 een akkoord. De rechtbank in Haarlem bepaalde vorig jaar dat Schiphol aan Chipshol zestien miljoen euro schadevergoeding plus drie miljoen euro rente moet betalen.

Met een getuigenverhoor wil Chipshol nagaan wat er is gebeurd voordat Westenberg op 3 mei 1996 met een vonnis kwam dat in het nadeel van Chipshol uitviel. Uiteindelijk wil het bedrijf een schadevergoeding van de staat.

De rechters en advocaten mogen worden gehoord in een voorlopig getuigenverhoor. Dat is bedoeld om een partij in staat te stellen meer duidelijkheid te krijgen. Door de verhoren moet Chipshol beter kunnen beoordelen of het zin heeft de zaak voort te zetten. Omdat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de zaak van Chipshol kans van slagen heeft, mogen de getuigen worden verhoord.

Westenberg raakte eerder in opspraak toen advocaat Hugo Smit hem ervan beschuldigde dat hij had gebeld met de advocaten van Chipshol. Westenberg eiste een schadevergoeding vanwege die volgens hem onrechtmatige uitlating.

De rechtbank in Rotterdam gaf hem in 2008 gelijk, maar in een tussenarrest oordeelde het hof in Den Haag vorig jaar dat Westenberg inderdaad twee keer met de advocaten van Chipshol heeft gebeld. Hij kreeg daarom tijd om met tegenbewijs te komen. Zo ver kwam het niet. Westenberg liet de zaak in overleg met Smit beëindigen zonder dat het tot een uitspraak kwam.

In oktober ging Westenberg, toen coördinerend vicepresident bij de rechtbank in Den Haag, met vervroegd pensioen omdat zijn functioneren als rechter door de Chipshol-zaak ter discussie zou kunnen worden gesteld. Diezelfde maand werd aangifte van meineed en valsheid in geschrifte tegen Westenberg gedaan. Justitie in Utrecht onderzoekt die zaak.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates