15:37 vrijdag 19-02-2010 | Quote 500
door: Jordy Hubers

Familie Poot gaat weer verder procederen tegen Schiphol

Quotenet, 19 februari 2010 Origineel

De familie Poot kan voorlopig fluiten naar de €16 miljoen schadevergoeding van Schiphol. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald na het beroep van Schiphol tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem vorig jaar. Wat rest is een nieuwe rechtszaak, maar dat is Jan Poot wel toevertrouwd.

De familie Poot (Quote 500 nr. 453, €53 miljoen), met aan het hoofd van Jan en zijn zoon Peter, is al jarenlang verwikkeld in talloze rechtszaken. De Pootjes zouden structureel zijn tegengewerkt bij het ontwikkelen van de grondposities rondom Schiphol. Poots projectontwikkelaar Chipshol vroeg in 2002 een vergunning aan voor de bouw van bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het terrein. Maar de luchthaven vreesde veiligheidsproblemen als de plannen zouden doorgaan en vroeg de staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde toen een bouwverbod op, waarop Chipshol bij de rechtbank een schadeloosstelling eiste van €97,2 miljoen.

De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven, omdat verschillende klachten van beide partijen over de omvang van de schade gegrond zijn. Volgens Peter Poot ‘stinkt de zaak aan alle kanten’ en is dit een bewijs van belangenverstrengeling waarvan Chipshol al jaren slachtoffer is. Daarbij doelt hij ook op het onderzoek dat de rijksrecherche momenteel doet naar onder meer meineed en belangenverstrengeling van ex-rechter Westenberg, die de afgelopen jaren de zaak-Chipshol behandelde. Volgens Poot strekt de verstrengeling zich uit tot aan de Hoge Raad.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates