Follow up: rechter Westenberg mogelijk in Utrecht voor de rechter

Advocatie, 11 november 2009 Origineel

De Hoge Raad heeft gisteren de rechtbank Utrecht aangwezen als gerecht waar de eventuele vervolging en berechting van rechter Westenberg zal plaatshebben. De Hoge Raad heeft dat gedaan op verzoek van de hoofdofficier van Justitie in Den Haag. Jan Poot van ontwikkelingsmaatschappij Chipsol deed aangifte gedaan tegen de rechter wegens meineed.

Het verzoek berust op het Wetboek van Strafvordering (Sv). "Uit de bij het verzoekschrift overgelegde stukken blijkt: a. dat tegen de betrokkene aangifte is gedaan dat deze zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten; b. dat de betrokkene ten tijde van de in de aangifte bedoelde feiten rechterlijk ambtenaar was in de zin van art. 510, eerste lid, Sv," aldus het persbericht van de Hoge Raad.

Procureur-generaal mr. J.W. Fokkens heeft in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het verzoek toe te wijzen.

Zie voor meer achtergrondinformatie het openingsartikel van deze week: Zaak-Westenberg: oprotpremies voor rechters aan banden

Datum bericht: 11 nov 2009 - Laatst bijgewerkt: 17 mrt 2010

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates