Kwestie-Westenberg: oprotpremies voor rechters aan banden

Advocatie, 10 november 2009 Origineel

Oprotpremie
Minister Hirsch Ballin van Justitie gaat naar aanleiding van de zaak-Westenberg met de Raad voor de rechtspraak praten over het aan banden leggen van oprotpremies voor rechters. Ook moeten er 'duidelijke criteria' komen voor het financieren door de Raad van civiele procedures door rechters. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Fred Teeven van de VVD over Westenberg, de Haagse rechter die in de Chipsol-zaak belde met advocaten. Westenberg nam zelf uiteindelijk ontslag, maar kreeg € 75.000 pensioencompensatie mee.


Hisch Ballin is tussen de regels door duidelijk not amused over het handelen van Westenberg. "Het past mij terughoudend te zijn in het doen van een uitspraak over de vraag of een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast het aanzien van zijn ambt heeft geschaad. De discussie die is ontstaan over het handelen van deze rechter acht ik evenwel - mede in het licht van het aanzien van de zittende magistratuur - onwenselijk."

Volgens de minister beslist het gerechtsbestuur over een tegemoetkoming voor geleden financieel nadeel in het geval dat een rechter ontslag neemt, waarbij de Raad voor de rechtspraak adviseert. Daarbij moet in algemene zin "terughoudend worden omgegaan met het toekennen met het toekennen van tegemoetkomingen," aldus Hirsch Ballin, die toezegt deze kwestie te zullen bespreken met de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hirsch Ballin laat zich niet uit over de vraag of er geld van Westenberg moet worden teruggevorderd, wederom vanwege de door hem in acht te nemen terughoudendheid ten aanzien van leden van de rechterlijke macht.

In het gesprek met de Raad voor de rechtspraak zal ook aan de orde komen in welke gevallen de Raad in de bres kan springen voor een rechter, door namens die rechter aangespannen civiele procedures te financieren. Volgens Hirsch Ballin zijn er omstandigheden denkbaar waarin de Raad dat doet, maar hij stelt dat er wel "duidelijke criteria" moeten komen.

Fred Teeven ziet in de antwoorden aanleiding voor het stellen van aanvullende vragen aan de minister. Die waren bij de verzending van deze editie van Advocatie.nl nog niet bekend.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates