Eindelijk Kamervragen over zaak Westenberg

Rechtenstudie.nl, 3 september 2009 Origineel
Kamervragen WestenbergDe 'bellende rechter' Hans Westenberg krijgt van de Haagse rechtbank een vertrekpremie van 75 duizend euro mee ter compensatie van misgelopen pensioensopbouw. Tweede Kamerleden Fred Teeven (VVD) en Jan de Wit (SP) plaatsen grote vraagtekens bij de hele zaak. Teeven heeft naar aanleiding van een telefonisch interview met Advocatie.nl Kamervragen ingediend.

"Het lijkt mij in dit geval niet normaal dat je dat met publiek geld doet", zegt voormalig officier van justitie Fred Teeven over de gouden handdruk. "Ik vermoed dat men hier iemand met stille trom wil laten vertrekken."

Westenberg spande in 2004 een procedure aan tegen advocaat Hugo Smit, die vijf jaar lang gefinancierd werd door de Raad voor de Rechtspraak. Aanleiding waren Smit's citaten in het boek 'Topadvocatuur' van publicist Micha Kat, waarin de advocaat Westenberg ervan beschuldigt te hebben gebeld met advocaten in de Chipshol-zaak. Het gerechtshof in Den Haag verklaarde onlangs in een tussenuitspraak dat de rechter wél telefonisch contact heeft gehad met een Chipshol-advocaat. Westenberg mocht tegenbewijs leveren, maar heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan beëindigde hij de procedure in augustus en gaat hij in overleg met de Haagse rechtbank per 1 oktober met vervroegd pensioen.

Niet alleen het pensioengeld, ook de financiering van Westenberg's procedure door de Raad van de Rechtspraak verwonderen Teeven ten zeerste. "Dat proces is min of meer betaald door het bestuurslichaam van de magistratuur, alsof ze het als hun eigen proces beschouwen. En dat terwijl het hier gaat om valsheid in geschrifte, of wellicht een ambtsmisdrijf. Dit is je gelijk halen terwijl je weet dat je fout zit." Teeven is verbaasd over het gebrek aan aandacht in de media en in de Tweede Kamer. "Ze zouden allebei op tilt moeten slaan."

Meineed
Dat vice-president van de Haagse rechtbank Westenberg bij zijn vertrek geld krijgt ter compensatie van misgelopen pensioensopbouw is volgens Jan De Wit simpelweg "een gevolg van het feit dat men in onderling overleg tot afspraken is gekomen over het ontslag van de heer Westenberg". Maar dat betekent niet dat De Wit geen kritiek heeft op de zaak Westenberg. Integendeel. Hij heeft heeft al eerder zijn "verwondering uitgesproken" over de financiering van het proces van de rechter door de Raad van de Rechtspraak. "In april 2006 heb ik de Raad voor de Rechtspraak hier vragen over gesteld." De Wit vindt dat de Raad nu "alle reden" heeft om de kosten van de procedure alsnog terug te vorderen aangezien Westenberg zijn gelijk niet heeft kunnen bewijzen.

De SP'er vindt de tussenuitspraak van het Hof "voldoende duidelijk", ook al is er geen einduitspraak van het Hof. "Strikt genomen lijkt er sprake te zijn van meineed", zegt hij zonder daar verdere conclusies aan te verbinden. "Ik ga niet over de soort straf of de strafmaat. Dat moet de strafrechter doen."

Onbegrijpelijk
Advocaat Hugo Smit vindt het "onbegrijpelijk" dat Westenberg € 75.000 meekrijgt. "Hij heeft mij meer dan vijf jaar ten onrechte in de media van leugens beticht en de gemeenschap ten onrechte vijf jaar lang op hoge kosten gejaagd." Smit vindt het nieuws des te onbegrijpelijker "gezien de mededeling van de Raad voor de Rechtspraak dat deze vijf jaar lang Westenberg's advocaatkosten heeft betaald, omdat het ging om een uitzonderlijke situatie waarin ik het aanzien van de rechterlijke macht had geschaad door hem van iets heel ernstigs te beschuldigen."

"Nu het Hof heeft vastgesteld Westenberg zélf dat aanzien heeft geschaad, is het begrijpelijk dat hij als rechter moet vertrekken. Maar niet dat hij ook nog geld meekrijgt." Het is de wereld op z'n kop, zegt Smit: "Ik krijg geen geld, terwijl ik op alle fronten in het gelijk ben gesteld en mij vijf jaar lang schade is toegebracht. Dat vind ik heel merkwaardig."

Wordt vervolgd
Jan De Wit merkt op dat Westenberg de procedure niet zomaar eenzijdig kan hebben beëindigd. "De andere partijen moeten daarin toestemmen en kunnen eisen dat hun onkosten geheel of deels worden vergoed," zegt hij. Hugo Smit bevestigt dat desgevraagd. "Westenberg heeft mij dringend verzocht eraan mee te werken dat de procedure kon worden doorgehaald, omdat hij zijn vorderingen introk. Ik heb die medewerking verleend, mede op grond van zijn bevestiging dat hij de rechterlijke macht zou verlaten. Daarbij heb ik mijn recht op schadevergoeding voorbehouden."

De familie Poot liep in de Chipshol-zaak een fortuin mis als gevolg van Westenberg's uitspraken. Zij eisen alsnog vervolging van de rechter, meldde RTV Noord-Holland gisteravond.

 

 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates