Liegende rechter pakt zijn biezen na nederlaag in de rechtzaal


Opmerkelijk nieuws vandaag op rechtspraak.nl: ‘Mr. Westenberg verlaat rechtspraak’. Zo vaak gebeurt het immers niet dat een voor het leven benoemde rechter het ambt verlaat omdat, zoals het perbericht het omschrijft ‘het rechterlijk functioneren van mr. Westenberg ter discussie zou kunnen worden gesteld (…)’. Het persbericht voegt daar aan toe dat zowel het bestuur van de Haagse rechtbank als Westenberg iedere discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg wensen te voorkomen. Dat deze discussie er echter al lang is, kan niemand zijn ontgaan. Zie ondermeer deze website. Hoe dan ook, beter laat dan nooit.   

De aanleiding voor het vertrek van de rechter is het tussenarrest dat het Haagse gerechtshof op 23 juni wees, en waarover deze weblog op 25 juni berichtte. Dit arrest volgde op een procedure van Westenberg, coördinerend vice-president van de Haagse rechtbank, tegen de advocaat Hugo Smit. Deze deed volgens Westenberg onrechtmatige uitspraken over hem in het boek Topadvocatuur (2004) van de journalist Micha Kat. Westenberg zou voorafgaande aan zittingen die hij voorzat gebeld hebben met advocaten, een rechterlijke doodzonde (zie ook art. 12 Wet op de rechterlijke organisatie). Westenberg's vordering voor recht dat Smit’s uitlating onrechtmatig is, wees het Haagse hof echter af. Het leveren van tegenbewijs, waartoe het hof Westenberg had toegelaten, bleef uit. Daarmee is de uitspraak definitief geworden. 

Dat de consequenties van het arrest van het Haagse hof ingrijpend zijn blijkt nu. Westenberg heeft zijn biezen gepakt. Voorts geeft het arrest aanleiding tot het vorderen van schadevergoeding. Tenslotte, zo kondigde Micha Kat reeds aan, volgt mogelijk aangifte van een strafbaar feit. Westenberg zou schuldig zijn aan meineed, nu hij als getuige mogelijk leugenachtige verklaringen heeft afgelegd.

Micha Kat laat ondertussen op zijn website Klokkenluideronline  weten dat Westenberg ‘de grootste crimineel uit de Nederlandse juridische geschiedenis is’. Hij voegt daar, in zijn bekende hyperbolische stijl, aan toe: ‘De grootste schadeclaims uit de Nederlandse geschiedenis liggen in het verschiet nu is vast komen te staan dat rechter Westenberg corrupt is!’ Hoewel, Kat zou wel eens gelijk kunnen hebben. 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »