Jan en Peter Poot

OrigineelPluspost maandag 06 juli 2009, 16:10

Het slopende gevecht van de familie Poot

Eric Smit

Tags: | | | | | |

Geen familie in Nederland maakte vaker de gang naar de rechter dan de Familie Poot. In 16 jaar tijd voerden vader Jan en zoon Peter vele tientallen procedures. Miljoenen euro’s spendeerden ze aan advocaten. Inzet: 600 hectare bouwgrond rond om luchthaven Schiphol. Ofwel; de duurste grond van Nederland. Chipshol, het bedrijf van de familie Poot, verloor 75 procent van haar grondposities aan zakelijke tegenstrevers. Niet zelden speelden rechters een zeer bedenkelijke rol in de betreffende procedures. Enkele weken geleden velde het Hof in Den Haag nog een keihard vonnis over rechter Hans Westenberg die gelogen zou hebben over zijn contacten met advocaten. Een unieke uispraak die tot op heden geen enkele aandacht kreeg in de pers. Pater Familias Jan Poot (84) werkt op dit moment aan een boek dat de rol van enkele leden van de zittende magistratuur in de kwestie Chipshol verder uitdiept. ‘Doodzonde tegen de rechtsstaat’, gaat het werk heten. ‘Al onze ervaringen met rechters en advocaten komen er in te staan’.

Het boek van Jan Poot zal veel baat hebben bij de uitspraak van het Haagse Hof van 23 juni jongsleden. In de sinds 2004 lopende procedure, waarbij de familie Poot voor de verandering een keer geen partij is, werd voormalig vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg onbarmhartig door het Hof in het ongelijk gesteld.

Het hof achtte verklaringen die Westenberg in voorafgaande getuigenverhoren onder ede had gedaan, niet geloofwaardig. Westenberg zou volgens de gedaagde partijen, advocaat Hugo Smit, journalist Micha Kat en zijn uitgever als rechter mogelijk partijdig en niet onafhankelijk hebben geopereerd. Het laakbare handelen van rechter Westenberg deed zich volgens advocaat Smit voor in een omvangrijke procedure die Chipshol tegen zijn vroegere accountant Coopers & Lybrand (thans PricewaterhouseCoopers) had aangespannen. Smit vertegenwoordigde de familie Poot in die zaak.

Kat interviewde Smit voor zijn boek ‘Topadvocatuur’ dat in 2004 uitkwam. Daarin zei Smit dat er in die zaak ‘gekke dingen’ gebeurden. ‘Zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak’. Rechters horen in geen geval met betrokken advocaten over de inhoud van een zaak te praten. Jan Poot noemde dit handelen in zijn advertentie afgelopen vrijdag in de Telegraaf een ‘doodzonde’.  Westenberg werd door de advocaat van Schiphol, Tim de Greve, op de passage gewezen en begon een procedure tegen Smit, Kat en zijn uitgever. Hij stelde dat de passage onrechtmatig was en eiste schadevergoeding. Smit moest aantonen dat zijn uitspraak op feiten gebaseerd was. Met het vonnis van 23 juni werd Smit c.s. in het gelijk gesteld. Voorlopig althans, want het Hof in Den Haag heeft Westenberg opmerkelijk genoeg nog een extra gelegenheid geboden om nieuw ontlastend bewijsmateriaal aan te leveren.

De uitspraak in de zaak rond rechter Westenberg is voor de familie Poot van bijzondere betekenis. Het was Westenberg die in 1996 in een kort geding bepaalde dat Chipshol de zeggenschap over haar grondposities aan over moesten dragen aan hun zakelijke tegenstanders: de investeerders Joel Wyler en Harry van Andel. Het tweetal begon vervolgens op grote schaal de gronden te gelde te maken. Van de 600 hectare die Chipshol aanvankelijk in bezit had, bleef 150 hectare over. 200 Hectare belandde bij de grote concurrent van Chipshol: Schiphol Real Estate.

‘Sinds het ingrijpen van Westenberg zijn wij onze grondposities kwijtgeraakt en worden we als paria’s behandeld’, zegt Jan Poot vanuit het Zwitserse Crans-Montana waar hij het grootste deel van het jaar verblijft en waar hij op dit moment hard aan zijn boek werkt. ‘Westenberg heeft ons destijds een doodschop gegeven. Hij is een van de hoofdoorzaken van alle ellende’.

‘Westenberg is in zijn arrogantie zo stom geweest om tegen onze advocaat te procederen’, vult zoon Peter vanuit het hoofdkantoor van Chipshol aan. Hij is nu in zijn eigen zwaard gevallen en dat opent voor ons de gelegenheid om het verleden weer onder de aandacht te brengen.’

De laatste jaren hebben vader en zoon Poot vooral via grote advertenties in landelijke kranten aandacht voor hun zaak weten trekken. De aandacht van de pers voor het slepende gevecht om de Schipholgronden is de laatste jaren gering. Zelfs het hoogst uitzonderlijke vonnis inzake rechter Westenberg werd in geen enkele krant besproken.

Peter Poot zal zich er niet door laten weerhouden. ‘Ik heb net het boek over journalist Willem Oltmans gelezen. Die man heeft 44 jaar tegen de staat moeten vechten voor zijn recht. Wij zijn net 16 jaar onderweg. Tot op de dag van vandaag worden we op een vreselijke manier tegengewerkt, er liggen nog steeds beslagen op onze bankrekeningen en we komen al vele jaren niet meer toe aan ons eigenlijke werk: het ontwikkelen van gebieden. Ze denken vast: ‘die ouwe Poot is 84, die haalt het niet lang meer’. Het vonnis inzake Westenberg toont echter eens te meer aan dat dit gevecht nog lang niet is gestreden. We gaan door tot het bittere einde en we blijven dus ook adverteren en boeken schrijven’.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates