Westenberg door de pomp

PUBLIEKRECHT EN POLITIEK
Associaties bij actualiteiten en
Grote Verhalen in het Staats- en Bestuursrecht

Al eerder berichtten we hier over de interessante zaak waarin een rechter Westenberg een advocaat (Smit) daagt, omdat de eerste niet bevalt wat de laatste in een interview heeft gezegd over een telefoongesprek tussen hen. De rechtbank volgde de eis: het was inderdaad onrechtmatig om de onpartijdigheid of bekwaamheid van een rechter in twijfel te trekken, behalve als je kon bewijzen dat het echt niet zo was.

Nu ligt er een uitspraak in Hoger Beroep. Allereerst kalmeert het hof Westenberg. In de gewraakte passage wordt niet zozeer de onpartijdigheid van hem in twijfel getrokken, maar wordt een zekere 'onhandigheid' vermoed. Het is dan wel kritiek op Westenberg maar 'de gestelde aantasting van zijn eer en goede naam strekt minder ver, althans heeft een ander karakter dan hij aanvoert.' Dan vervolgt het hof, behartenswaardig: 'de positie van de rechter, en zeker die van een individuele rechter, in het openbaar debat is een delicate. Die positie vrijwaart de rechter - noch in het algemeen noch in het individuele geval - echter niet van kritiek, ook niet waar het gaat om diens (objectieve) onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid.'

Het echte sloopwerk gebeurt daarna in het bewijs. In eerste aanleg was Smit slachtoffer geworden van een bewijsopdracht. Hij moest namelijk bewijzen - tegen de ontkenning van Westenberg in - dat er een telefoongesprek tussen hem en Westenberg had plaatsgevonden. Dat lukte hem niet, omdat hij niet ver kwam met zijn verklaring en die van zijn secretaresse. Het hof fileert de stellingen van Westenberg echter. Westenberg had griffiemedewerkers laten opdraven om te bevestigen dat zij de instructie hadden om advocaten nooit met rechters door te verbinden, maar na enig doorvragen bleek het te gaan om een secretaresse, in ieder geval geen medewerker van de griffie. Bovendien bleek Westenberg ter zitting toe te geven dat een rechter 'in zijn hoedanigheid als rolrechter' contact met advocaten kon opnemen om over ordepunten te praten. Voeg daarbij dat vaststaat dat Westenberg in een ander geval wel degelijk contact heeft gehad met een advocaat en het feit dat Smit in een andere context al repte over het telefoontje - voordat het in geschil kwam - en Smit en zijn secretaresse zijn verreweg geloofwaardiger dan Westenberg.

De zaak is terug naar de rol, Westenberg kan tegenbewijs leveren. Maar zoals de vlag er nu bijhangt heeft hij wel heel hard staan liegen. Gelukkig zijn er nog rechters in Berlijn!

Geplaatst door GB op 6/26/2009 08:08:00 AM
Labels: ,

 

 

 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates