Hof: rechter belde op onoorbare wijze met advocaten

Dagelijkse Standaard 25 juni 2009

Feit: rechters dienen onpartijdig te zijn. Feit: rechters dienen derhalve niet met advocaten te bellen over een onder hen zijnde zaak. Feit: het gerechtshof ’s-Gravenhage oordeelde afgelopen dinsdag dat mr. Hans Westenberg – vice-president van de rechtbank ’s-Gravenhage – dit wel heeft gedaan:

 

Het hof maakt gehakt van bijna alle verweren van de zijde van Westenberg waar het op de gepleegde telefoongesprekken aan komt. Het Hof acht zowel bewezen dat Westenberg als behandelend zaaksrechter een langdurend inhoudelijk gesprek heeft gevoerd met Smit inzake een Chipshol-procedure, alsmede een inhoudelijk gesprek heeft gevoerd met een andere Chipshol-advocaat, Roland Gerritsen.

Westenberg beweerde dat hij met Gerritsen als rolrechter belde over louter organisatorisch procedurele zaken met betrekking tot het vaststellen van verhinderdata. Ook dat verweer sneuvelde: “…..naar het oordeel van het hof moet dit gesprek – dat geïntimeerde [Westenberg red.] in elk geval ook als (beoogde) zittingsrechter heeft gevoerd – in beide voorliggende lezingen worden betiteld als een ongebruikelijk telefoongesprek tussen een rechter en een advocaat.” Geen kort zakelijk gesprek vond het hof.

Pikant detail is dat hetgeen nu door het hof is vastgesteld altijd door mr. Westenberg onder ede is ontkend. Dat zou dus zomaar meineed kunnen opleveren – toch weer heel wat anders dan rechters die onder invloed rijden. Naast cassatie bij de Hoge Raad heeft het hof Westenberg tevens de mogelijkheid gegeven om uiterlijk op 4 augustus a.s. nieuw bewijsmateriaal over te leggen waaruit het ongelijk van het hof zou blijken.

Hier (RTF!) leest u een achtergrond verhaal over de hele affaire en hier vindt u het arrest van afgelopen dinsdag. Voor het hele ‘dossier Westenberg’ kunt u hier terecht.

Wie heeft het nu nog over klassenjustitie in Nederland?

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates