Raad van State Agenda 7 mei 2009

13.00 uur

Zitting over de vrijstelling die het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft verleend voor het bouwrijp maken van de Oostlob van het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park op Luchthaven Schiphol. Het Schiphol Logistics Park is bedoeld om te voorzien in bedrijvigheid die aan de luchthaven is gebonden. Hiervoor wordt een bestemmingsplan voorbereid. Om in te kunnen spelen op de vraag naar logistieke bedrijfsruimte heeft het gemeentebestuur reeds een vrijstelling verleend voor het bouwrijp maken. Onroerend Goed Maatschappij De Meer is het niet eens met de verleende vrijstelling. Zij is van mening dat het project niet is voorzien van een zogenoemde goede ruimtelijke onderbouwing. Zij is verder van mening dat de beoogde plannen voor het hele gebied bij de besluitvorming had moeten worden betrokken. Ook vindt zij dat geen adequaat onderzoek is verricht naar de mogelijke gevolgen van de werkzaamheden voor de flora en fauna in het gebied. Ook Chipshol Holding B.V. is het niet eens met de verleende vrijstelling. Zij is van mening dat het gemeentebestuur in strijd heeft gehandeld met privaatrechtelijke afspraken waarbij zou zijn toegezegd dat het Groenenbergterrein van Chipshol zou worden ontwikkeld. Verder is de gekozen wegenstructuur volgens Chipshol onvoldoende om een goede verkeersafwikkeling rond het bedrijventerrein te garanderen. Ten slotte is er een overaanbod aan bedrijventerreinen en is er dus geen behoefte aan het Schiphol Logistics Park, aldus Chipshol. De rechtbank van Haarlem heeft in maart jl. het gemeentebestuur in het gelijk gesteld. Zowel De Meer als Chipshol is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van de behandeling daarvan verzoeken beide bedrijven de Raad van State eerst de uitspraak van de rechtbank te schorsen. (zaaknummers 200902344/2 en 200902348/2)

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

3 oktober 2011

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Rechters die zich misdragen, komen daar vaak makkelijk mee weg. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, die voor het eerst alle ernstige misstappen van rechters openbaar maakt. Rechters krijgen na een misstap een 'stevig gesprek', een enkele keer een waarschuwing en nemen vaak zelf ontslag. Vier keer kreeg een rechter na ernstige misdragingen zelfs een vergoeding mee.Video»

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates