Ernst Numann

Ernst Numann

gepubliceerd op 17 juli 2000

Mr. E.J. Numann, voormalig persrechter Rechtbank Den Haag welke namens rechter Westenberg reageerde in NRC , is benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Numann (49) begon in 1983 als rechter bij de rechtbank in Den Haag. Van 1988 tot 1992 was hij lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Sinds 1992 is hij vice-president van de Haagse rechtbank.

Opmerkelijk:

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates