Marc Udink

Marc Udink

Mr Marc C. Udink
Udink & De Jong
Alexanderstraat 2
2514 JL Den Haag
T: +31 70 311 07 38
F: +31 70 311 07 22
E: mcudink@ujlaw.nl

Marc Udink (1958)
Sirus N.V.
Essenlaan 4
3062 NM Rotterdam

BELANGENVERSTRENGELING?

Rechter Hans Westenberg is lid juridische commissie bij Sirus Procesfinancierig. Marc Udink is mede oprichter van Sirus. Marc Udink is eigenaar, curator en partner ondernemingsrecht bij Udink & De Jong te Den Haag.

Hans Westenberg is rechter te Den Haag. Hij wijst in faillissements-zaken regelmatig Udink en de Jong als curator aan.

Een rechter dient te allen tijde objectief en onafhankelijk te zijn.

In hoeverre is Rechter Hans Westenberg objectief en onafhankelijk?

mr Marc C Udink (1958)
eigenaar, curator, partner ondernemingsrecht

Marc Udink is vanaf midden jaren tachtig werkzaam in de advocatuur. Eerst in Rotterdam en daarna in Den Haag. Hij is mede-oprichter van Udink & de Jong en Marc heeft een stempel gedrukt op de wijze waarop klanten worden geadviseerd en op de markt positie. Een juridisch advies moet de besluitvorming van de ondernemer faciliteren en niet belemmeren. Er moet een oplossing komen en geen probleem.

Zijn praktijk heeft zich ontwikkeld tot een nationale en internationale adviespraktijk op het terrein van het bankrecht, financieringen en herstructureringen. Ook treedt hij veel op als bewindvoerder en curator in surseances en faillissementen. Marc heeft zitting in een aanzienlijk aantal besturen, raden van toezicht en raden van commissarissen van publieke en private instellingen. Zowel als commissaris als advocaat heeft Marc zich ontwikkeld tot een veelgevraagde board room advisor en waar zijn kennis van en ervaring in het nationale en internationale publieke en private domein goed tot hun recht komen.

Ook is Marc Secretary General (CEO) van INSOL-Europe, de Europese organisatie van organisaties die zich in de publieke en de private sfeer bezig houden met insolventies.

Marc treedt voorts op als stille bewindvoerder en adviseur voor (semi-)overheidsinstellingen en adviseert het parlement en departementen over fraudebestrijding. Marc treedt vaak op als spreker bij workshops, seminars en congressen.

Marc Udink is lid van de International Bar Association (IBA), Instituut voor Commissarissen, Global Insolvency American Bankruptcy Institute, INSOLAD, VNO-NCW, NCD en Fellow of the Foundation of the American Bar.

Marc Udink is Secretary General for INSOl Europe (mcudink@insoleurope.org)

Marc Udink is voorzitter van de Raad voor Commissarissen van de  Porcelyne Fles NV - het oudste beursfonds in Nederland - (www.royaldelft.com),  voorzitter van de Raad voor Commissarissen van het Archeologisch Diensten Centrum NV (www.archeologie.nl). En op verzoek van de minister van Cultuur heeft Marc Udink plaats genomen in het bestuur van het Nationale Natuur Museum "Naturalis" (www.naturalis.nl).

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates