Sirus Procesfinanciering Rotterdam

Essenlaan 4
3062 NM Rotterdam

telefoon: 010-212 28 91
fax: 010-212 34 84
info@sirus.nl
www.sirus.nl

Hier is Rechter Hans Westenberg Lid juridische commissie

Sirus Procesfinanciering maakt het recht toegankelijk......

...voor bedrijven en particulieren
Jaarlijks besluiten duizenden Nederlandse bedrijven en particulieren niet naar de rechter te stappen, omdat procederen grote financiële risico's met zich meebrengt en de uitkomst van een civiele procedure niet altijd zeker is. Daarmee doen zij afstand van vorderingen die gezamenlijk een waarde hebben van vele honderden miljoenen guldens. Sirus maakt een einde aan deze situatie door als eerste onderneming in Nederland civiele procedures te financieren. De financiële risico's komen volledig voor rekening van Sirus.

In het Nederlandse civiel recht kunnen de proceskosten hoog oplopen, soms wel tot 75% van het bedrag van de vordering. Ondernemers zien nogal eens af van procesvoering, omdat de beschikbare middelen in de moderne bedrijfsvoering exclusief in kernactiviteiten worden geïnvesteerd. Return-on-investment is daarbij het doorslaggevende criterium. Onzekere investeringen in slepende procedures zijn niet aantrekkelijk. Voor het aangaan van deze procedures kan men bij Sirus terecht. Sirus maakt door procesfinanciering het recht toegankelijk.

...op basis van realistische uitgangspunten
Sirus hanteert realistische uitgangspunten. Zo dient de rechtsgang juridisch haalbaar en financieel verantwoord te zijn. Het moet daarom gaan om een rechtszaak met een vordering van minimaal 250.000 euro. Bij vorderingen van geringere omvang heeft procederen met behulp van procesfinanciering doorgaans weinig zin.

Oprichters Sirus

Hans van der Stap (1943)
Van der Stap is vanaf 1969 werkzaam in het notariaat. Sinds 1977 is hij notaris te Rotterdam; tot 1999 bij Nauta Dutilh, vervolgens bij Loyens & Loeff en sinds 1 mei 2003 bij Van der Stap Notarissen in Rotterdam. Van der Stap is werkgeversvoorzitter van het pensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Tevens is Van der Stap voorzitter van de besturen van het Sint Laurens Instituut, de Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam en de Adri Bakkerstichting. Daarnaast is hij commissaris bij Tsubakimoto Europe B.V..

Henk Touw (1953)
Sinds 1997 investeert Touw in verschillende ondernemingen op het gebied van ICT, farmacie en financiële dienstverlening. Daarvoor was hij werkzaam in diverse managementfuncties. Op 31-jarige leeftijd werd Touw eigenaar van een bedrijf in kunststoffen voor de bouwwereld. Uitgegroeid tot een internationale onderneming met fabrieken in diverse landen werd de onderneming in 1995 overgenomen door een wereldwijd opererende Duitse organisatie. Touw studeerde bedrijfsadministratie en heeft onder andere een MBA behaald in San Diego, Californië. Momenteel vervult Touw diverse functies in het bedrijfsleven.

Jan de Jonge (1957)
De Jonge is oprichter en naamgever van De Jonge Advocaten, een Rotterdams advocatenkantoor dat werd opgericht in 1994. Het kantoor richt zich op de ondernemingsgerichte civiele praktijk. Tot 1994 was hij verbonden aan een middelgroot advocatenkantoor in Rotterdam. De Jonge is advocaat sinds 1982. Hij studeerde af in de privaatrechtelijke en bedrijfsjuridische richting aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Marc Udink (1958)
Udink is naamgevend partner bij Udink & De Jong, Advocaten en Belastingadviseurs. Vanaf 1991 is hij advocaat in Den Haag. Hij studeerde civiel recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Udink bekleedt diverse nevenfuncties in het bedrijfsleven. Zo is hij o.a. lid van de Raden van Commissarissen van Stern Groep N.V. (Beursfonds Amsterdam) en Indies Filmrights. Verder adviseert hij ISMO (Interdepar-tementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik) en is hij lid van VNO/NCW, NCD, Insolad en Insol Europe. Daarnaast is Udink docent bij de Nederlandse Orde van Advocaten. 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates