Hier is Rechter Hans Westenberg Adviseur juridische studiedagen

Sdu Uitgevers. Informatie in beweging

Als multimediale uitgever van vakinformatie voorziet Sdu Uitgevers zijn klanten dagelijks van onmisbare beroepsspecifieke informatie. Dit doen we op ieder gewenst moment en in iedere gewenste vorm, zoals kranten, tijdschriften, boeken of seminars. Onze klanten kiezen steeds vaker voor online informatiebronnen, al dan niet in combinatie met de bekende printuitgaven.

Innovatie op de eerste plaats
Onze uitgaven worden dagelijks gebruikt door professionals die werkzaam zijn in de bouwsector, bij de overheid, in de juridische wereld of bij andere onderdelen van het bedrijfsleven. Met meer dan 3.000 verschillende publicaties per jaar blijft ons bedrijf zichzelf en de dienstverlening aan zijn klanten continu verbeteren. Innovatie staat bij ons op de eerste plaats. Dit is duidelijk te zien aan de uitgeefproducten, maar ook aan de dienstverlening wat betreft E-government aan gemeenten en aan de Rijksoverheid.

De snelste link naar uw vakgebied
Sdu Uitgevers maakt informatieproducten voor verschillende doelgroepen. Onze organisatie is in drie businessunits verdeeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke wensen en eisen per doelgroep:

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates