Stichting De Bruggen

Hier is Rechter Hans Westenberg lid van de Commissie van Vertrouwenslieden

Bij De Bruggen kunnen mensen met een verstandelijke beperking terecht voor een grote verscheidenheid aan zorg- en dienstverlening: van hulp in de thuissituatie tot volledig verblijf in een van onze woningen en van advies, behandeling en dagbesteding tot onderwijs en naschoolse opvang.

Onze cliënten zijn mensen bij wie de verstandelijke beperking kan variëren van licht tot ernstig verstandelijk gehandicapt, met of zonder (ernstige) gedragsstoornissen of psychiatrische problemen, met of zonder (ernstige) lichamelijke beperkingen

Circa 1800 cliënten en ruim 3000 medewerkers vormen samen diverse leef- en werkgemeenschappen. Daarin ondersteunt door 900 vrijwilligers en vele ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

De locaties
Onze zorg- en dienstverlening bieden wij aan vanuit diverse locaties in Zuid-Holland. Elk locatie heeft een eigen ‘couleur locale’, maar is onderling wel met de andere verbonden door visie en organisatie.

Bij De Bruggen zijn er ca. 1600 cliënten met een verstandelijke beperking, waarvan de meeste hun leven lang bij ons wonen. Dit wordt ook wel 24-uurszorg genoemd.

Een deel van deze clienten woont op één van de landgoederen. Een beschermde omgeving waar ook mogelijkheden zijn voor werken en recreëren.

Daarnaast hebben groepen cliënten hun thuis in een woonwijk in de stad of in een dorp. Afhankelijk van de behoeften van onze cliënten en de locatie wordt de zorg verschillend ingevuld.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates