SSR Het studiecentrum voor de Rechterlijke Organisatie

Hier is Rechter Hans Westenberg Co-auteur en eindredacteur Handboek De civiele procedure


Welkom bij SSR, het eigen opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie. Wij verzorgen opleidingen en bijscholingen voor rechters, officieren van justitie en ondersteunende medewerkers. Jaarlijks organiseren wij honderden cursusuitvoeringen en zijn wij een ontmoetingsplaats voor duizenden medewerkers van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Een deel van onze cursussen is ook opengesteld voor advocaten. Met kennis uit de eigen achterban en toonaangevende experts als docenten slaan wij een brug tussen kennis en praktijk. 

ORGANISATIE EN BESTUUR

Het eigen opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie.

SSR, Studiecentrum Rechtspleging, is opgericht in 1960. Destijds opgericht om  rechtspleging ambtenaren ‘wetenschappelijke voorlichting’ te geven. Met als doel indertijd de onafhankelijkheid van de rechtspraak bevorderen en benadrukken. Al bijna vijftig jaar maakt SSR een positie als ‘eigen’ opleidingsinstituut en huisstudiecentrum van de zittende magistratuur en het Openbaar Ministerie waar. Ook internationaal gezien.

Een opleidingsinstituut onder de directe hoede van de rechters en officieren van justitie zélf, een onderwijsaanbod dat niet door het Ministerie van Justitie wordt verzorgd, maar door rechters voor rechters, door officieren voor officieren.

Daarom ligt het eigenaarschap/ opdrachtgeverschap bij de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal, vertegenwoordigd in de zogeheten Raad van opdrachtgevers. Deze Raad ziet toe op de dagelijkse leiding van SSR, het College van Bestuur. Het College van Bestuur van SSR bestaat uit twee leden: mw. mr. R.M.H. Jansen, voorzitter en mw. mr. L.M. van Zanten-Renders, lid.

Missie en visie

De kernactiviteit van SSR is het ontwikkelen, verzorgen en uitvoeren van opleidingen en bijscholing voor rechters, officieren van justitie en hun ondersteunende medewerkers. SSR is de expert in opleidingen voor de rechterlijke organisatie. Centraal staat het idee: Samen Trainen, Samen werken.

SSR biedt een eigen plek waar vakgenoten elkaar ontmoeten, trainen, samenwerken en kennis en ervaringen uitwisselen.

Met kennis uit de eigen achterban en toonaangevende professionals als docenten slaat SSR een brug tussen kennis en praktijk.

Organisatie

Drie productgroepen bij SSR zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma aanbod. De andere organisatieonderdelen ondersteunen het College en de productgroepen. Hierbij dient SSR Servicedesk als frontdesk van SSR.

Doelgroepen

SSR biedt een groot programma aanbod aan de medewerkers van gerechten, hoven en parketten en ressorts. Tevens is een klein deel van de cursussen toegankelijk voor de advocatuur. 

OPLEIDINGEN

Ga op zoek naar nieuwe vragen! Verrijk nu uzelf met actuele kennis. Laat u inspireren door het zeer uitgebreide SSR opleidingsprogramma 2009! Met nog meer nieuwe en vernieuwde opleidingen en cursussen. De brochures met het totale aanbod 2009 voor Gerechten en Aanvulling Gerechten en het Openbaar Ministerie zijn uit. Plus het curriculum 2009 van de Raio–opleiding.

Bent u geïnteresseerd in het SSR cursusaanbod? neem dan contact op met SSR Servicedesk.
T (0575) 595345
E ssrservicedesk@ssr.nl 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates