Hoofdkantoor Holland Engineering Consultants

Hier is Rechter Hans Westenberg Commissaris

Holland Engineering Consultants bv, opgericht in 1982, is een kenniscentrum voor ontwerpoptimalisatie. De dienstverlening van HEC is tweeledig. Enerzijds levert HEC software met de bijbehorende diensten, zoals trainingen, implementatiebegeleiding en ondersteuning. Anderzijds voert HEC consulting- en engineering- projecten uit.

In de visie HEC van betekent optimaliseren: "een beter ontwerp maken in kortere tijd tegen lagere kosten". Hierbij spelen CAD, CAM, CAE en PLM software producten een belangrijke rol.
Dit leidt tot concurrentievoordelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten door een kortere doorlooptijd en grotere zekerheid omtrent de productprestaties.

Door vroeg in het ontwerpstadium gebruik te maken van de juiste software kunnen gebreken worden voorkomen. Uiteraard kan ook meer inzicht worden gekregen in problemen aan bestaande ontwerpen, waardoor deze opgelost kunnen worden.

HEC is voor velen een belangrijk partner in het ontwerpproces door haar expertise en frisse inzichten en is al jaren bekend als consultant in diverse branches, zoals off-shore, automobielindustrie, fijnmechanische industrie, elektronica, (petro)chemische industrie en algemene werktuigbouw

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates